Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đi tìm mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm qua ngoại cảm

Đi tìm mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm qua ngoại cảm

Viết ngày bởi

Mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa được tìm thấy vào ngày 25/11/2010 bằng phương pháp ngoại cảm. Bài tường thuật chi tiết được đăng trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số Đặc Biệt 737 phát hành ngày 1/2/2011, mình scan lại để mọi người xem… khó tin nhưng có thật!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!