nguyễn đình chiểu

Bùa ngải ở quê hương cụ Nguyễn Đình Chiểu

Bùa ngải ở quê hương cụ Nguyễn Đình Chiểu

Viết ngày bởi

Trong một chuyến đi hành hương trở về Ba tri – Quê hương của cụ Đồ Chiểu (Nguyễn Đình Chiểu). Tôi cùng với một đoàn người Phật tử đi đến một ngôi chùa cũ kỹ, nghèo nàn nằm trên một vùng quê hẻo lánh. Chúng tôi đến nơi này với một mục tiêu là để […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!