Nguyễn Thị Lan

“Rắn thần” chết trong hang, dân vẫn tụ tập vái lạy

“Rắn thần” chết trong hang, dân vẫn tụ tập vái lạy

Viết ngày bởi

Vùng quê Tân Sơn (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) vốn đã xôn xao vì sự xuất hiện của một con rắn. Nay con rắn chết khô, người dân xúm lại chôn rắn rồi sì sụp khấn vái. Suốt nhiều ngày nay, tại thôn Tân Sơn xuất hiện lời đồn thổi về một […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!