nguyễn văn thiệu

Chuyện ông Nguyễn Văn Thiệu trấn yểm long mạch ở Sài Gòn

Viết ngày bởi

Với thiết kế đài phun nước hình bát giác, có giai thoại cho rằng, hồ Con Rùa là sản phẩm trấn long mạch của vị tổng thống mê tín Nguyễn Văn Thiệu. Kiến trúc thứ hai được cho là biểu tượng phong thủy trấn yểm Sài Gòn chính là khám Chi Hòa, cũng với thiết […]

Chuyện

Chuyện “tâm linh” kỳ quái của Nguyễn Văn Thiệu

Viết ngày bởi

Cuồng tâm linh, tín phong thủy đến mức mời cả hai cao thủ phong thủy về Dinh Độc Lập, trấn yểm mồ mả, yểm long mạch ở quê nhà nhưng Nguyễn Văn Thiệu vẫn không giữ được chính quyền của mình. Động đất Nhật Bản & câu chuyện phong thủy Cuộc đời của Nguyễn Văn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!