Nguyễn Văn Thiệu trấn yểm long mạch ở Sài Gòn

Chuyện ông Nguyễn Văn Thiệu trấn yểm long mạch ở Sài Gòn

Viết ngày bởi

Với thiết kế đài phun nước hình bát giác, có giai thoại cho rằng, hồ Con Rùa là sản phẩm trấn long mạch của vị tổng thống mê tín Nguyễn Văn Thiệu. Kiến trúc thứ hai được cho là biểu tượng phong thủy trấn yểm Sài Gòn chính là khám Chi Hòa, cũng với thiết […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!