nhà mạc

Chuyện chọn sai đất đóng đô của nhà Mạc , nhà Hồ dẫn đến sự diệt vong nhanh chóng

Viết ngày bởi

Bài 1: Tây Đô thành hoài cổ Đời nay nhìn lại sẽ là giản đơn và thiếu khoa học nếu quy thất bại của nhà Hồ cho việc dời đô và chọn đất sai phong thủy. Nhưng theo các sử gia, trong số các nguyên nhân của thất bại, ít nhất có nguyên nhân “làm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!