nhà Nguyễn

Giả thiết phong thủy về sự phát tích 13 đời vua nhà Nguyễn

Giả thiết phong thủy về sự phát tích 13 đời vua nhà Nguyễn

Viết ngày bởi

Tương truyền, nhà Nguyễn phát tích nhờ mộ Triệu Tổ Nguyễn Kim được hổ táng, thiên táng vào long khẩu (miệng rồng) núi Triệu Tường phía sau làng Gia Miêu. Nhà Nguyễn định đô ở Huế và đồi Hà Khê, nơi có chùa Thiên Mụ nổi tiếng được xác định là long mạch đế vương […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!