nhà sư

Nhà sư hiến thân cho bầy đỉa để dân làng bình yên?

Nhà sư hiến thân cho bầy đỉa để dân làng bình yên?

Viết ngày bởi

Tương truyền vùng đất làng Thới Hòa (nay thuộc ấp 4, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vốn phì nhiêu nhưng không ai dám khai phá do quá nhiều đỉa. Hòa thượng Thích Hồng Long kể lại truyền thuyết chùa Tổ đỉa Có vị sư giàu lòng thương dân đã phát nguyện […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!