Nhật Tân

Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì quả báo sát sinh

Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì quả báo sát sinh

Viết ngày bởi

Phố thịt chó Nhật Tân (Hà Nội), với 50 nhà hàng, tấp nập khách nhậu ngày đêm giờ chỉ còn duy nhất một nhà hàng hoạt động cầm chừng vì vắng khách. Vì sao thương hiệu thịt chó Nhật Tân biến mất là câu hỏi nhiều người quan tâm. Tôi vòng đi vòng lại mấy […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!