những ngôi chùa nổi tiếng

Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam

Những ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam

Viết ngày bởi

Không thể tính đếm được có bao nhiêu những ngôi chùa nổi tiếng lớn nhỏ trên khắp nước Việt. Đó là những nơi đã được coi là danh lam thắng cảnh, là di tích văn hoá…  Chùa Dâu (Hà Bắc) Đây là ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam được khởi dựng vào đầu thế […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!