nọc rắn

Viên ngọc hút hết nọc rắn độc

Viên ngọc hút hết nọc rắn độc

Viết ngày bởi

Mỗi khi đặt lên vết rắn cắn, viên đá lập tức bị hút chặt vào mà không cần tay giữ. Sau khi hút xong, viên đá phải được ‘tắm mình’ trong sữa mẹ. Ngôi làng có viên ngọc rắn cứu người kỳ lạ ấy nằm cách thành phố Thái Bình chừng 20 km có lên […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!