nối long mạch

Bi hài chuyện bỏ tiền tỷ “nối long mạch”

Viết ngày bởi

Khi cơn sốt đất đai đang lên đỉnh ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số đô thị lớn, đã xuất hiện khá nhiều những đối tượng ăn theo. Một trong số này là đội ngũ thầy bói chuyên về đất cát. Phần lớn các vị khách tìm đến với những “thầy” này […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!