Núi Thần Đinh

Linh thiêng núi đá Thần Đinh

Viết ngày bởi

Trong những chuyện tâm linh có thật núi Thần Đinh nằm soi bóng bên dòng sông Long Đại, thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Hơn 200 năm qua, núi Thần Đinh đã “ngủ say” với những di tích lịch sử, văn hóa của người xưa còn lại. Mới đây, dự án “Bảo tồn sinh […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!