nước đá

Những lợi ích của nước đá bạn cần biết

Những lợi ích của nước đá bạn cần biết

Viết ngày bởi

Nước đá không làm hết khát mà còn gây nhiều bệnh gây hại sức khỏe. Tuy nhiên, nước đá cũng có những lợi ích mà có thể bạn chưa biết.   Giảm đau tại chỗ   Bạn có thể dùng nước đá để giảm đau tại chỗ thương. Chẳng hạn, khi bị dằm đâm vào ngón tay, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!