oan tình

Nghi lễ

Nghi lễ “bắt ma” để giải thoát oan tình

Viết ngày bởi

Có rất nhiều người do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nên chỉ cần “thầy” phán là mê muội tin theo. Chính sự hồ đồ đó là “vùng đất” để cho những kẻ lừa đảo, mê tín dị đoan có cơ hội “gieo trồng” những hành vi bất chính, lòe bịp các “tín chủ” nhẹ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!