office

Các bước đơn giản để đặt mật khẩu cho tài liệu văn bản trên Office

Các bước đơn giản để đặt mật khẩu cho tài liệu văn bản trên Office

Viết ngày bởi

Tính năng đặt mật khẩu và mã hóa tài liệu trong bộ phần mềm Microsoft Office áp dụng được cho cả Word, Excel và PowerPoint và rất hiệu quả trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng. Mặc dù cách đặt mật khẩu khá đơn giản nhưng nhiều người vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!