ông Công

Cúng ông Công, ông Táo thì mấy giờ là đúng?

Cúng ông Công, ông Táo thì mấy giờ là đúng?

Viết ngày bởi

Xin chào các bạn, sắp đến 23 tháng chạp chúng ta làm lễ cúng ông Công, ông Táo, vậy cúng ông Công, cúng ông Táo vào mấy giờ là đúng? Các bạn theo dõi bài này để biết chi tiết nhé! Theo như phong tục của người Việt chúng ta thì hằng năm các gia đình thường […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!