ông địa

Cách lập Bàn thờ Thần tài -  Ông địa

Cách lập Bàn thờ Thần tài – Ông địa

Viết ngày bởi

Theo sơ đồ dưới ta thấy : Trong cùng bàn thờ , dán trên vách là một tấm Bài vị như đã nói ở phần trên . Hai bên, bên trái ( từ ngoài nhìn vào ) là ông Thần tài , bên phải là Ông Địa . Ở giữa hai ông là một hũ […]

Những điều lưu ý về cách lập bàn thờ ông thần Tài - ông Địa

Những điều lưu ý về cách lập bàn thờ ông thần Tài – ông Địa

Viết ngày bởi

Tại các cửa hàng và gia đình hiện nay, chúng ta thường thấy có bàn thờ Ông Địa – Thần Tài . Cách lập bàn thờ ông địa , Cách lập bàn thờ ông thần tài giúp Việc thờ cúng đó có nguồn gốc như thế nào ? Cách thờ cúng và bài trí ra sao ? […]

Hướng dẫn đặt ông thần tài và ông địa

Hướng dẫn đặt ông thần tài và ông địa

Viết ngày bởi

Bàn thờ Thần tài chỉ được lập ở những nơi góc nhà, xó nhà chứ không phải nơi sạch đẹp, trang trọng như bàn thờ Tổ Tiên hay bàn thờ Thổ Công. Bản chất Trường Khí phòng thờ (hay bàn thờ) thuộc tính Âm, không ưa sự phô trương, mang tính đối nội (ngay cả […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!