ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Dị nhân đuổi mưa ra tay ngăn các đôi tự tử vì tình

Dị nhân đuổi mưa ra tay ngăn các đôi tự tử vì tình

Viết ngày bởi

Sau hàng loạt vụ tự tử của các đôi yêu nhau do bị gia đình ngăn cấm chỉ vì không hợp tuổi, “dị nhân đuổi mưa” Nguyễn Vũ Tuấn Anh (bút danh Thiên Sứ, giám đốc TT nghiên cứu lý học đông phương) đã ra tay ngăn hiện trạng này bằng lý thuyết uyên thâm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!