ông thần tài

Ý nghĩa và nguồn gốc của hai vị Thần Tài & Thổ Địa

Ý nghĩa và nguồn gốc của hai vị Thần Tài & Thổ Địa

Viết ngày bởi

Đức Phật từng dạy cư sĩ mỗi tháng nên chia khoản tiền lương của mình thành bốn phần, 25% chi cho việc từ thiện, 25% chi cho việc hiếu thảo, 25% chi tiêu hằng ngày, và 25% còn lại bỏ ống heo hoặc gởi tiết kiệm ngân hàng để có thể sử dụng về sau. […]

Hướng dẫn đặt ông thần tài và ông địa

Hướng dẫn đặt ông thần tài và ông địa

Viết ngày bởi

Bàn thờ Thần tài chỉ được lập ở những nơi góc nhà, xó nhà chứ không phải nơi sạch đẹp, trang trọng như bàn thờ Tổ Tiên hay bàn thờ Thổ Công. Bản chất Trường Khí phòng thờ (hay bàn thờ) thuộc tính Âm, không ưa sự phô trương, mang tính đối nội (ngay cả […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!