òng trắc ẩn

Phát hiện 'vùng ma quỷ' trong não người

Phát hiện ‘vùng ma quỷ’ trong não người

Viết ngày bởi

Sau khi nghiên cứu những tên sát nhân, cướp và hiếp dâm, một nhà thần kinh học Đức tuyên bố những tư tưởng và hành động xấu đều hình thành từ một vùng trong não. Các nhà khoa học đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về “vùng ma quỷ” trong não người. Ảnh: sprichie.com. Gerhard […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!