ông Trịnh Văn Sửu

Người đàn ông với thuật tìm vật bị đánh cắp

Người đàn ông với thuật tìm vật bị đánh cắp

Viết ngày bởi

Người mất của, lạc mất con thường tìm đến ông Trịnh Văn Sửu ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) để nhờ tìm. Sau khi hỏi thông tin, bằng vài thao tác đơn giản, ông Sửu đã giúp họ tìm được người thân, của cải bị mất. Ông Trịnh Văn Sửu, bố vợ của […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!