phái Thiếu Lâm

Nguồn gốc võ Thiếu Lâm Tự

Nguồn gốc võ Thiếu Lâm Tự

Viết ngày bởi

Bài này sưu tầm nguồn gốc phái Thiếu Lâm cho quý độc giả yêu mến võ thuật thiếu lâm đương đại, rèn luyện võ thuật đi liền với việc tu dưỡng đạo đức Người Trung Hoa thường phân loại các môn võ của họ thành hai loại với tên gọi khác nhau. Môn võ vật […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!