Phái võ bị yểm bùa

Phái võ lừng danh một thuở và lời đồn yểm bùa ngải

Phái võ lừng danh một thuở và lời đồn yểm bùa ngải

Viết ngày bởi

Trong các phái võ cổ truyền Việt Nam, Long Hổ Hội mang nhiều giai thoại và sự thực cuốn hút người trong và ngoài giới. Môn phái này đã từng nổi tiếng với những tên tuổi các võ sỹ thượng đài năm xưa mà đến nỗi, nhiều người thời ấy phải thốt lên, phái võ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!