phần hồn

Hiện tượng nhập vong dưới ánh mặt trời

Hiện tượng nhập vong dưới ánh mặt trời

Viết ngày bởi

Năm 2008 tại số 1 phố Đông Tác (Hà Nội), lần đầu tiên các nhà khoa học nhiều ngành được mời chứng kiến hiện tượng áp vong. Linh hồn người chết nhập vào người sống nói chuyện mình. Hiện tượng đó diễn ra trước mắt các nhà khoa học đã tạo ra một cơn sốt […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!