phần mềm độc hại

Thủ thuật gỡ bỏ các ứng dụng gây hại khỏi Facebook

Thủ thuật gỡ bỏ các ứng dụng gây hại khỏi Facebook

Viết ngày bởi

Hiện nay có rất nhiều các tiện ích giúp tăng sức mạnh cho Facebook, nhưng cũng không ít các ứng dụng tiên ích phát tán các phần mềm độc hại cho máy tính cá nhân. Nếu chẳng may bị nhiễm các ứng dụng này, bạn có thể gỡ bỏ chúng dễ dàng ra khỏi máy […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!