pháp ngữ

Tu có chuyển được Nhân quả không?

Tu có chuyển được Nhân quả không?

Viết ngày bởi

Từ lâu, chúng ta thường nghe nói gieo nhân nào thì chịu quả nấy, tức là ai tạo nhân gì thì phải thọ quả báo đúng như vậy, không sai. Song, trong kinh Phật có dạy như vậy không? Đây là điều mà chúng ta phải tìm hiểu cho tường tận, vì đa số người […]

Muốn có sức khỏe, sống lâu, ít bệnh tật thì phải thường xuyên phóng sinh từ tâm

Muốn có sức khỏe, sống lâu, ít bệnh tật thì phải thường xuyên phóng sinh từ tâm

Viết ngày bởi

Cổ đại đức thường dạy chúng ta phóng sanh, phóng sanh rất tốt, phóng sanh là bố thí vô úy, quả báo là khỏe mạnh sống lâu, phóng sanh nhất định phải ăn chay, không thể nói ta phóng sanh mà vẫn còn ăn thịt chúng sanh, không thể nào nói như vậy được, cho […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!