pháp ngữ hay

Vì sao người ăn chay không được ăn Hành Tỏi (Ngũ Vị Tân)?

Vì sao người ăn chay không được ăn Hành Tỏi (Ngũ Vị Tân)?

Viết ngày bởi

Hỏi: Kính bạch thầy, con không hiểu lý do tại sao người Phật tử khi ăn chay không được ăn ngũ vị tân? Ăn ngũ vị tân có hại như thế nào mà không được ăn? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con được rõ. Đáp: Theo truyền thống Phật giáo Bắc […]

Quỷ thần hưởng thụ thức ăn dâng cúng như thế nào?

Quỷ thần hưởng thụ thức ăn dâng cúng như thế nào?

Viết ngày bởi

Trước hết giải thích sơ lược về bốn loại ăn uống. Tất cả chúng sanh đều nhờ ăn để sống. Ăn có bốn loại: Thứ nhất là phần đoạn thực. Chúng sanh hữu tình, phàm có khí huyết hình tướng, đều là phần đoạn thực. “Phần” là anh có phần của anh, tôi có phần của […]

4 nguyên tắc để thoát nghèo khổ

4 nguyên tắc để thoát nghèo khổ

Viết ngày bởi

Chúng ta thường có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại Nghèo dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp bạn chuyển nghiệp Nghèo theo Lời Phật Dạy: 1. Nguyên tắc thứ nhất: Không bao giờ […]

Đọc tụng Kinh sao cho đúng

Đọc tụng Kinh sao cho đúng

Viết ngày bởi

Chúng ta tụng kinh hằng ngày cũng khá quan trọng, chính vì vậy các Phật tử nên tìm hiểu để biết cách tụng kinh sao cho đúng nhé! “…Chúng ta ngày nay chỉ đọc tụng mà không đúng như lời Phật dạy để tu hành, cho rằng đọc tụng nhiều là tu nhiều. Tu và […]

Bôn ba không qua thời vận

Bôn ba không qua thời vận

Viết ngày bởi

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều ông chủ, bà chủ các cửa hàng, xí nghiệp, doanh nghiệp họ có của cải rất hùng hậu, người khác nhìn vào không khỏi mơ ước. Vậy tài sản của họ từ đâu mà có? Có người nói họ tự kiếm ra được, vậy bạn […]

Vì sao chúng ta bị bệnh?

Vì sao chúng ta bị bệnh?

Viết ngày bởi

Đa số người mắc bệnh đều do lỗi sát sinh, ăn thịt…mà chiêu cảm lấy bệnh hoạn hành thân. Do thân xác loài vật bị người giết ăn, thần thức (tức linh hồn) chúng không còn chỗ nương, vì muốn báo oán nên chúng gá dựa vào thân xác kẻ thù hoặc sống vất vưởng […]

Học Phật thế nào mới gọi là tiến bộ?

Học Phật thế nào mới gọi là tiến bộ?

Viết ngày bởi

Nhiều người học Phật, nhiều người nghe Kinh, được mấy người có thể buông xả? Ai buông xả được là vì họ nghe và hiểu rõ ràng, trong sinh hoạt hằng ngày họ có thể cùng Phật Pháp tương ưng, tức là họ năng giải năng hành, thật sự thọ dụng được Phật Pháp. Tu […]

Địa ngục ở đâu? Vì sao có địa ngục?

Địa ngục ở đâu? Vì sao có địa ngục?

Viết ngày bởi

Thật ra nếu chư vị đọc kỹ giới kinh thì sẽ hiểu, trong Phật Pháp sự định tội không phải do một người nào đó đặt ra, không như trong thế gian có pháp luật, có quan tòa xử án; trong Phật pháp không có, chư Phật Bồ Tát không làm quan tòa, không làm […]

Tại sao làm phước phải hồi hướng?

Tại sao làm phước phải hồi hướng?

Viết ngày bởi

TẠI SAO LÀM PHƯỚC BỐ THÍ LẠI CÒN HỒI HƯỚNG? Làm phước bố thí là một lẽ, là phước do mình tạo ra do thân khẩu, sắm sửa cho có, song không hồi hướng chia sớt, là coi như mình không ân cần mời mọc chia sớt dâng cúng thì làm sao người quá cố […]

Vì sao khi niệm danh hiệu

Vì sao khi niệm danh hiệu “A Di Đà Phật” lại vui sướng không gì bằng?

Viết ngày bởi

A Di Đà Phật, 1 câu Phật hiệu này, cổ đại đức đều nói là “Vạn Đức Hồng Danh”, vì sao vậy? Vì câu Phật hiệu này bao gồm khắp pháp giới hư không giới, không bỏ sót 1 pháp nào, cho nên câu danh hiệu này là tất cả chư Phật, đây là nguyên […]

Địa ngục A Tỳ có thật hay không?

Địa ngục A Tỳ có thật hay không?

Viết ngày bởi

Cái gì cũng đều là giả, đều là không, nhưng nhân quả thì bất không. Nếu như bạn tạo tác ác nghiệp, tương lai chắc chắn phải đọa địa ngục A-tỳ. Địa ngục A-tỳ là thật hay là giả vậy? Địa ngục A-tỳ cũng là không ngay nơi thể. Tuy không ngay nơi thể, nhưng […]

Niệm Phật có thể trừ được ma ám

Niệm Phật có thể trừ được ma ám

Viết ngày bởi

Chúng sanh trong thế gian này, quá khứ, hiện tại không tránh khỏi tạo nghiệp, không tránh khỏi kết oán cùng chúng sanh. Bởi vậy, chúng ta thường thấy rất nhiều chúng sanh bị oán thân trái chủ, ma quỷ dựa vào thân khuấy nhiễu, thần kinh thác loạn, khổ chẳng thể nói nổi. Những […]

Đa phần sau khi chết đều thành quỷ đói là do đâu?

Đa phần sau khi chết đều thành quỷ đói là do đâu?

Viết ngày bởi

Trên Kinh nói sáu cõi luân hồi, sau khi chết có sáu nơi có thể đi, nhưng vì sao mọi người đều nói “người chết đều làm quỷ”, khẳng định đến như vậy? Tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người nói người chết làm quỷ cũng không phải không có đạo lý. Vì sao vậy? Ngày […]

Bị ma nhập phải nhảy sông tự sát

Bị ma nhập phải nhảy sông tự sát

Viết ngày bởi

Chúng ta tu bị nhiều chướng ngại, gặp nạn nhiều là vì ác nghiệp. Do từng sát sinh ăn thịt loài vật hoặc sát hại mạng người. Chính nguyên nhân này kết thành oán hận rất sâu. Hiện nay trên thế giới, ở bất cứ nước nào, ta vẫn gặp cảnh người bị oan hồn, […]

Biết lỗi, sám hối quay đầu còn có cơ may được cứu

Biết lỗi, sám hối quay đầu còn có cơ may được cứu

Viết ngày bởi

Lúc đức Phật còn tại thế thường hay có nhiều vị vua chúa, đại thần đến thỉnh mời Ngài cho họ được cúng dường. Đó là vì Thế Tôn từ bi, muốn cho chúng sinh nào cũng có thể gieo trồng phúc điền. Một hôm, đức Phật nhận lời mời của long vương A Nậu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!