pháp sư tịnh không

Bôn ba không qua thời vận

Bôn ba không qua thời vận

Viết ngày bởi

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều ông chủ, bà chủ các cửa hàng, xí nghiệp, doanh nghiệp họ có của cải rất hùng hậu, người khác nhìn vào không khỏi mơ ước. Vậy tài sản của họ từ đâu mà có? Có người nói họ tự kiếm ra được, vậy bạn […]

Học Phật thế nào mới gọi là tiến bộ?

Học Phật thế nào mới gọi là tiến bộ?

Viết ngày bởi

Nhiều người học Phật, nhiều người nghe Kinh, được mấy người có thể buông xả? Ai buông xả được là vì họ nghe và hiểu rõ ràng, trong sinh hoạt hằng ngày họ có thể cùng Phật Pháp tương ưng, tức là họ năng giải năng hành, thật sự thọ dụng được Phật Pháp. Tu […]

Địa ngục ở đâu? Vì sao có địa ngục?

Địa ngục ở đâu? Vì sao có địa ngục?

Viết ngày bởi

Thật ra nếu chư vị đọc kỹ giới kinh thì sẽ hiểu, trong Phật Pháp sự định tội không phải do một người nào đó đặt ra, không như trong thế gian có pháp luật, có quan tòa xử án; trong Phật pháp không có, chư Phật Bồ Tát không làm quan tòa, không làm […]

Vì sao khi niệm danh hiệu

Vì sao khi niệm danh hiệu “A Di Đà Phật” lại vui sướng không gì bằng?

Viết ngày bởi

A Di Đà Phật, 1 câu Phật hiệu này, cổ đại đức đều nói là “Vạn Đức Hồng Danh”, vì sao vậy? Vì câu Phật hiệu này bao gồm khắp pháp giới hư không giới, không bỏ sót 1 pháp nào, cho nên câu danh hiệu này là tất cả chư Phật, đây là nguyên […]

Địa ngục A Tỳ có thật hay không?

Địa ngục A Tỳ có thật hay không?

Viết ngày bởi

Cái gì cũng đều là giả, đều là không, nhưng nhân quả thì bất không. Nếu như bạn tạo tác ác nghiệp, tương lai chắc chắn phải đọa địa ngục A-tỳ. Địa ngục A-tỳ là thật hay là giả vậy? Địa ngục A-tỳ cũng là không ngay nơi thể. Tuy không ngay nơi thể, nhưng […]

Niệm Phật có thể trừ được ma ám

Niệm Phật có thể trừ được ma ám

Viết ngày bởi

Chúng sanh trong thế gian này, quá khứ, hiện tại không tránh khỏi tạo nghiệp, không tránh khỏi kết oán cùng chúng sanh. Bởi vậy, chúng ta thường thấy rất nhiều chúng sanh bị oán thân trái chủ, ma quỷ dựa vào thân khuấy nhiễu, thần kinh thác loạn, khổ chẳng thể nói nổi. Những […]

Đa phần sau khi chết đều thành quỷ đói là do đâu?

Đa phần sau khi chết đều thành quỷ đói là do đâu?

Viết ngày bởi

Trên Kinh nói sáu cõi luân hồi, sau khi chết có sáu nơi có thể đi, nhưng vì sao mọi người đều nói “người chết đều làm quỷ”, khẳng định đến như vậy? Tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người nói người chết làm quỷ cũng không phải không có đạo lý. Vì sao vậy? Ngày […]

Bị ma nhập phải nhảy sông tự sát

Bị ma nhập phải nhảy sông tự sát

Viết ngày bởi

Chúng ta tu bị nhiều chướng ngại, gặp nạn nhiều là vì ác nghiệp. Do từng sát sinh ăn thịt loài vật hoặc sát hại mạng người. Chính nguyên nhân này kết thành oán hận rất sâu. Hiện nay trên thế giới, ở bất cứ nước nào, ta vẫn gặp cảnh người bị oan hồn, […]

Cúng dường hoa quả, đèn, nước có ý nghĩa là gì?

Cúng dường hoa quả, đèn, nước có ý nghĩa là gì?

Viết ngày bởi

Phải hiểu được những đồ dùng để cúng Phật, trong những món đồ này thì cúng nước là quan trọng nhất, nước đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thanh tịnh bình đẳng, là “Bồ Đề tâm”, nhìn thấy ly nước này, thì tâm của ta phải thanh tịnh, tâm của ta phải bình […]

Buôn ba không qua thời vận

Buôn ba không qua thời vận

Viết ngày bởi

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy rất nhiều ông chủ, bà chủ các cửa hàng, xí nghiệp, doanh nghiệp họ có của cải rất hùng hậu, người khác nhìn vào không khỏi mơ ước. Vậy tài sản của họ từ đâu mà có? Có người nói họ tự kiếm ra được, vậy bạn […]

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng - Pháp sư Tịnh Không

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng – Pháp sư Tịnh Không

Viết ngày bởi

Chào chư vị đồng tu! Chúng ta xem tiếp đoạn thứ năm ở trong đoạn lớn này: “A Di Đà Phật thị vạn đức hồng danh, dĩ danh chiêu đức, khánh vô bất tận. Cố tức dĩ chấp trì danh hiệu vi chánh hạnh, bất tất canh thiệp quán tưởng, tham cứu đẳng hạnh, chí giản […]

Muốn có sức khỏe, sống lâu, ít bệnh tật thì phải thường xuyên phóng sinh từ tâm

Muốn có sức khỏe, sống lâu, ít bệnh tật thì phải thường xuyên phóng sinh từ tâm

Viết ngày bởi

Cổ đại đức thường dạy chúng ta phóng sanh, phóng sanh rất tốt, phóng sanh là bố thí vô úy, quả báo là khỏe mạnh sống lâu, phóng sanh nhất định phải ăn chay, không thể nói ta phóng sanh mà vẫn còn ăn thịt chúng sanh, không thể nào nói như vậy được, cho […]

Có nên khai quang điểm nhãn cho tượng Phật, Bồ tát vừa thỉnh về?

Có nên khai quang điểm nhãn cho tượng Phật, Bồ tát vừa thỉnh về?

Viết ngày bởi

Người thông thường trước khi chính thức cúng dường hình tượng Phật Bồ tát đều phải cử hành nghi thức khai quang điểm nhãn. Ý nghĩa của khai quang là gì? Có cần thiết hay không? Khi khai quang thì tượng Phật liền linh; không khai quang thì tượng Phật không linh, rốt cuộc người […]

Không phải dùng tiền mới là bố thí

Không phải dùng tiền mới là bố thí

Viết ngày bởi

Phật dạy cho chúng ta phương pháp phá trừ tập khí, bảo chúng ta bố thí. Bố thí chính là xả kỉ lợi tha. Bố thí phải làm triệt để, không phải nói bạn đến cái đạo tràng này để quyên góp một ít tiền, vậy gọi là bố thí, cái này không có hiệu […]

Ở thế gian, người khổ nhất là người không biết đủ

Ở thế gian, người khổ nhất là người không biết đủ

Viết ngày bởi

Đời sống của ta giàu có, giàu có là do bạn đời trước tu bố thí tài nhiều, thì đời này cuộc sống giàu có, bạn được sống đời sống giàu có. Cái giàu có này không để ở trong tâm. Nếu như đời này cuộc sống nghèo hèn, sống đời sống rất khổ, điều […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!