phật pháp nhiệm màu

Mắc bệnh 10 năm, không thuốc mà khỏi

Mắc bệnh 10 năm, không thuốc mà khỏi

Viết ngày bởi

Lâm A Thuyên ban viên của ban thí tài (bố thí tài vật), có một lần nói với tôi, cô có một người em gái ở gần cầu cửa Nam khu Đông, 20 năm trước sanh đứa con trai thứ hai, đặt tên là Kim Tinh. Đứa bé này từ lúc lọt lòng mẹ đến […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!