Phật Thích Ca Mâu Ni

Sự trùng hợp ngẫu nhiên của Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử

Sự trùng hợp ngẫu nhiên của Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử

Viết ngày bởi

Thật trùng hợp ở chỗ, ngày tháng 3 vị ấy ra đời chênh nhau không quá 20 năm. 3 vị Thánh giả giáng sinh vào cùng một thời đại, ấy là sự trùng hợp của lịch sử hay là Ý Trời đã an bài như vậy? Sau khi thời Xuân Thu đã đi qua được […]

Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Từ Giáng sinh đến thành Ðạo

Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Từ Giáng sinh đến thành Ðạo

Viết ngày bởi

Ba cảnh khổ già, đau, chết, cộng thêm vào cái ấn tượng tương tàn trong cuộc sống mà Thái tử đã nhận thấy khi đi xem lễ cày ruộng, làm cho Ngài đau buồn, thương xót chúng sinh vô cùng MỞ ĐỀ Cuộc đời đức Phật Thích Ca là một tấm gương sáng   Bắt […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!