phim ma

Nghiệp báo của việc sát sinh

Nghiệp báo của việc sát sinh

Viết ngày bởi

Sát sinh là vấn đề đã và đang được bàn luận rất nhiều trên các diễn đàn, phần lớn chúng ta ít ai có thể tránh khỏi việc sát sinh và chúng ta hãy tìm hiểu về nghiệp báo của việc sát sinh nhé Nay lược kê bảy điều giới sát, mong thế nhân hãy […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!