phóng điện

Giải mã năng lượng huyền bí trong người bị sét đánh

Giải mã năng lượng huyền bí trong người bị sét đánh

Viết ngày bởi

Nhiều người cho rằng, người bị sét đánh mang một năng lượng đặc biệt. Chính trường năng lượng còn lại sau sét đánh khiến thi thể của họ có thể thành “bảo bối” phát lộc cho những tên đạo chích và có khả năng chữa bách bệnh. Sự thực lời đồn… “thiên lôi chỉ đâu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!