phóng sanh

10 Công đức phóng sanh

10 Công đức phóng sanh

Viết ngày bởi

Khi chúng ta phóng sanh thường thì ít người hiểu được ý nghĩa và công đức khi chúng ta phóng sanh, bài này sẽ chia sẻ với bạn khi bạn phóng sanh bạn sẽ nhận được 10 công đức đó. 1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát 2. […]

Phóng sanh như thế nào mới đúng ý nghĩa?

Phóng sanh như thế nào mới đúng ý nghĩa?

Viết ngày bởi

Hỏi: Vào những ngày Đại Lễ của Phật giáo như Phật Đản, Vu lan, con thường thấy một vài Phật tử mua chim hay bồ câu để phóng sanh. Nhưng họ mua không thả liền, mà họ đem vô chùa để nhốt chờ quý thầy làm lễ rồi mới thả. Có khi thầy bận việc, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!