phong thủy Hà Nội

Đôi điều về phong thủy Hà Nội

Viết ngày bởi

Tìm hiểu đôi nét về phong thủy Hà Nội Tưởng nhớ Đức Thái phó Lưu Khánh Đàm – Người dâng kế dời đô . Từ góc nhìn phong thuỷ, bàn về thế lớn trong thiên hạ, với trình độ còn thấp kém song được sự cho phép của Trưởng ban phong thuỷ Trung tâm nghiên cứu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!