phong tục

Cách mở hàng sao cho đắt khách

Cách mở hàng sao cho đắt khách

Viết ngày bởi

Trong phong tục ngày Tết, chúng tôi đã trình bày: đầu năm ai cũng muốn vận hội hanh thông, làm ăn suôi sẻ, làm quan có ngày khai ấn, kẻ sĩ có ngày khai bút, nhà nông có ngày khai canh, làm thợ có ngày khai công, người làm nghề buôn bán có ngày mở […]

Lạ lùng phong tục đi chợ sắm cô dâu ở Bulgaria

Viết ngày bởi

Thông thường, mọi người đến chợ để tìm mua những hàng hóa cần thiết, nhưng trong phiên chợ đặc biệt, họp bốn lần trong năm ở Bulgaria thì điều tưởng chừng như tất nhiên này lại không xảy ra. Những người khách hàng đến đây chỉ cốt tìm cho mình được một cô vợ ưng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!