phương đông

Quan niệm về rắn ở các nước phương Đông

Quan niệm về rắn ở các nước phương Đông

Viết ngày bởi

Rắn không chỉ là loài động vật sống trên khắp thế giới, nó còn là biểu tượng cho nước, lửa, linh hồn, nhục dục, quyết đoán, đa nghi. Với các nước phương Đông, trong một số nền văn hóa, hình tượng rắn có vị trí quan trọng trong thế giới biểu tượng. Rắn thường thể […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!