rắn độc cắn

Người đàn ông bị rắn độc cắn 100 lần mà không chết

Người đàn ông bị rắn độc cắn 100 lần mà không chết

Viết ngày bởi

Công dân Mỹ 45 tuổi này tuyên bố, mình đã thành công trong việc tạo ra khả năng miễn dịch với nọc độc rắn và đã thử bằng cách để một loài rắn có tên black mamba, một trong những loài rắn nguy hiểm nhất thế giới cắn mình. Tim Friede cho biết, anh đã […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!