rắn mào gà

Ly kỳ chuyện cặp rắn mào gà nơi đền thiêng dưới chân núi Tam Đảo

Ly kỳ chuyện cặp rắn mào gà nơi đền thiêng dưới chân núi Tam Đảo

Viết ngày bởi

Suốt mấy chục năm qua, người dân nơi đây vẫn truyền miệng câu chuyện về đôi rắn mào gà xuất hiện trong đền thiêng Long Khánh Tự dưới chân…  Suốt mấy chục năm qua, người dân nơi đây vẫn truyền miệng câu chuyện về đôi rắn mào gà xuất hiện trong đền thiêng Long Khánh […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!