rùa thiêng

Lăn đùng ra chết vì

Lăn đùng ra chết vì “chặt đầu, khoét đuôi rùa” ?

Viết ngày bởi

Ông Dương Văn Thớ là người sống 60 năm ở lưng chừng quả núi hình quy ẩn xà (rắn quấn rùa) có tên Dưỡng Chân (Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Bao nhiêu đời nhà ông sống quanh quả núi này, song vẫn nghèo khó. Người nào cũng bệnh tật đầy mình. Hôm tôi đến, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!