rượu thuốc amakong tặng vật đặc biệt

Khám phá bí mật rượu Ama Kông

Viết ngày bởi

Nổi tiếng với 298 lần bắt và thuần dưỡng voi và có tới… 4 bà vợ cùng hơn hai mươi người con, “Vua Voi” Ama Kông, 100 tuổi ở Buôn Đôn (Đăk Lăk) còn được nhiều người nhắc tới như một biểu tượng của… sức khỏe Việt Nam, của “bản lĩnh đàn ông” với bài […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!