rút quẻ

Đầu năm lên chùa rút quẻ

Đầu năm lên chùa rút quẻ

Viết ngày bởi

Tại đền Thanh Nhàn (Hà Nội), đoàn người đổ về đây dâng lễ đầu năm rất đông đúc để cầu sức khỏe, cầu tài, câu duyên, cầu cho năm mới làm ăn phát đạt… Ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Đặc biệt, tục lệ rút quẻ đầu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!