sách cúng giao thừa

Hướng dẫn Văn cúng tất niên

Hướng dẫn Văn cúng tất niên

Viết ngày bởi

Cúng tất niên là phong tục ngàn đời của dân tộc ta , cúng tất niên rất quan trọng trong dịp tết nguyên đán là mỗi nhà đều có mâm cỗ cúng tất niên. Bài Văn cúng Lễ Tất Niên Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!