sai lầm khi tập dưỡng sinh

 Một số sai lầm thường thấy của khí công

Một số sai lầm thường thấy của khí công

Viết ngày bởi

Bài này dựa trên quan điểm của khí công chân truyền. Ai thích sáng tạo dòng phái hay thể hiện “tài năng” thì miễn hỏi. Cứ coi như tôi không biết gì, vậy lại xin miễn tranh luận! Bài này tôi viết để hy vọng nhiều người lấy đó làm tham khảo, đến lúc thấy […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!