Săn rắn hai đầu

Đua nhau đi săn rắn hai đầu làm

Đua nhau đi săn rắn hai đầu làm “thần giữ cửa”

Viết ngày bởi

Năm Quý Tị, nhiều người sẵn sàng chi ra cả chục, thậm chí cả trăm triệu đồng để mong mua được một con rắn hai đầu làm “thần giữ của”? Trong những ngày đi tìm thông tin viết bài về việc người dân đổ xô lùng mua “quái thú” để giải hạn, trừ tà trong […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!