se duyên

“Thánh cô” xứ Mường thổi nước lã làm phép… se duyên

Viết ngày bởi

Ngoài se duyên, thánh cô giải bùa yểm, trừ tà ma…, “đồng” Thức còn biết điều khiển “cõi âm” để các cặp vợ chồng “cõi trần” hạnh phúc. Thổi nước lã se duyên Từ ngoài nhìn vào đã thấy rất đông tín đồ đến se duyên, “cưới âm”, hoặc xin nước giải bùa, chữa bệnh […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!