số đề

Rợn gáy chuyện gọi hồn xin số đánh đề

Viết ngày bởi

Nạn lô đề bùng phát khắp hang cùng ngõ hẻm, nhiều kẻ tán gia bại sản, nhưng việc mời thầy cao tay “gọi hồn” để đánh lô đề thì mới xuất hiện. Nhiều kẻ mời thầy về gọi hồn xin số. Có kẻ còn lập cả bàn thờ để cúng “thần đề”.  Bị “ma vật”… […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!