sơn cước

Võ sư miền sơn cước

Võ sư miền sơn cước

Viết ngày bởi

Những ngày cuối tháng 6, chúng tôi tìm về “thánh địa võ” Ba Chúc (H.Tri Tôn, An Giang) để gặp ông Nguyễn Văn Tạo, một võ sư từng vang danh trong giới võ học nơi đây. Võ sư Nguyễn Văn Tạo đang dợt lại những đường quyền – Ảnh: Bách Thảo Kết tinh 4 loại […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!