spammer

Chặn người lạ liên hệ với bạn trên Facebook

Chặn người lạ liên hệ với bạn trên Facebook

Viết ngày bởi

Facebook là nơi chúng ta chia sẻ cảm nghĩ, những kỉ niệm, các bức ảnh với bạn bè và gia đình. Không may là các spammer luôn cố gắng để lấy các thông tin hữu ích, gửi tin nhắn và đề nghị kết bạn đến tất cả chúng ta để quảng cáo hoặc lừa đảo. […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!