tác dụng của sắn dây

Tác dụng chữa bệnh của sắn dây

Tác dụng chữa bệnh của sắn dây

Viết ngày bởi

Sắn dây tươi, sắn dây khô, hoặc bột sắn, lá đều có những tác dụng chữa bệnh. Dưới đây là một số công dụng của sắn dây: Chữa chứng nôn khan: Người bị nôn khan, trong ruột cồn cào bào bọt rất khó chịu. Giã lấy một bát nước sắn tươi uống cho dễ chịu. Chứng đổ máu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!